Navigatie

navigationIn de kolom rechts naast elke pagina staat de “Navigatie”. Dit blok toont hyperlinks naar de moederpagina, de zusterpagina’s en/of de kinderen van de huidige pagina.

Deze navigatie heb ik geprogrammeerd in PHP, gebruik makend van de WordPress standaardfuncties. De functie is opgenomen in functies.php van het subthema.

De source-code van de functie:

<?php
function display_current_page_menu()
{
 /* This functions displays a vertical navigation menu for the
   current page, containing:
   - a link to its direct parent (not the grandparents)
   - links to its siblings (pages having the same parent)
   - the title of the current page (not linkable)
   - links to its direct childs (not the grandchilds)

   By Henk Arendse (www.henkarendse.nl); 19-nov-2013.
 */

  global $post;

	$link_format = "<div class='%s'><a href='%s'>%s</a></div>";

  if ($post->post_parent) {
    // current page is sub-page.
    // get its parent page; print a link to the parent.
    $parent = get_post($post->post_parent);

    echo (sprintf($link_format,
            "spm-parent",  //css class
            get_page_link( $parent->ID ),
            $parent->post_title ));

    // get sibling pages
    $siblings = get_pages( array(

            'hierarchical' => 0,
            'parent' => $post->post_parent,
            'sort_column' => 'menu_order',
            'sort_order' => 'asc' ) );

    // print current page and its siblings
    foreach( $siblings as $sibling ) {
      // skip empty pages
      $content = $sibling->post_content;
      if ( ! $content ) continue;


      if ($sibling->ID == $post->ID) {
        // disply currrent page
        echo ("<div class='spm-current'>"
            . $post->post_title
            . "</div>");

        // get childeren of current page
        $children = get_pages( array(
            'hierarchical' => 0,
            'parent' => $post->ID,
            'sort_column' => 'menu_order',
            'sort_order' => 'asc' ) );

        foreach( $children as $child){
            // skip empty page
            $content = $child->post_content;
            if ( ! $content ) continue;

            // display link to child
            echo (sprintf($link_format,
                  "spm-child", // css class
                  get_page_link( $child->ID ),
                  $child->post_title ));
        } //foreach child
      } else {
        // display link to sibling
        echo (sprintf($link_format,
            "spm-sibling", // css class
            get_page_link( $sibling->ID ),
            $sibling->post_title ));
      }
    } // foreach sibling
 } else { // current page is not a sub-page.

    // get childeren of current page
    $children = get_pages( array(
            'hierarchical' => 0,
            'parent' => $post->ID,
            'sort_column' => 'menu_order',
            'sort_order' => 'asc' ) );

    // print the page title of the current page (not linkable)
    // or link to home if no children
    if ($children)
      echo ("<div class='spm-parent'>"
            . $post->post_title
            . "</div>");
    else
      echo (sprintf($link_format,
        "spm-parent",  //css class
        home_url(),
        "Home" ));

    foreach( $children as $child){
      // skip empty page
      $content = $child->post_content;
      if ( ! $content ) continue;

      // display link to child
      echo (sprintf($link_format,
            "spm-sibling", // css class
            get_page_link( $child->ID ),
            $child->post_title ));
    } // foreach chilld
  }
}
?>